اهمیت سفارشی سازی

مزایای سفارشی با توجه به نیاز مشتری:

1. قیمت اختیاری: مشتریان می توانند سبک ها را با توجه به گروه های مصرفی خود با قیمت متناظر تنظیم کنند تا فضای سود را بهتر درک کنند.

2. پارچه اختیاری: سفارشی می تواند آزادانه و انعطاف پذیر پارچه استفاده شده توسط لباس را انتخاب کند ، با توجه به وضعیت واقعی خود برای انتخاب پارچه مورد نظر ، پارچه مورد نیاز را می توان به دست آورد ، می خواهید برای رسیدن به برخی از اثرات لباس ، می تواند از طریق پارچه نشان داده شده است!

3. رنگ اختیاری: رنگ همچنین می تواند عناصر محبوب فصل را بهتر ترکیب کند ، با توجه به ویژگی های مختلف سبک ، یک مدل شیک تر ، مناسب تر برای این سبک از رنگ پارچه انتخاب کنید.

4. سبک های اختیاری: مشتریان می توانند سبک های مستقل توسعه یافته توسط شرکت ما را انتخاب کنند و همچنین می توانند سبک ها را با توجه به نیاز مشتریان طراحی کنند. طراح با مشتری ارتباط برقرار می کند ، ایده های مشتری را کاملاً می فهمد و نقاشی های طراحی را تا قبل از لباس به طور مداوم بهبود می بخشد. در این فرآیند ، طراح به منظور انعکاس تنوع سبک و مد ، در جزئیات تلاش می کند. این حالت آزادی کار نسبتاً زیاد است ، مشتریان می توانند سبک مورد علاقه خود را بدست آورند. در عین حال ، به حداکثر میزان برای جلوگیری از تکرار سبک در بازار ، رضایت بیشتر خواهد بود.

5. نسخه نسخه اختیاری: سبک های مختلف لباس در نسخه نیز تفاوت های زیادی خواهد داشت ، به منظور منعکس کردن بهتر اثر پوشیدن لباس ، بخش نسخه حرفه ای در موفقیت اولیه خواهد شد در اثر تلاش مداوم برای تنظیم نسخه در هر زمان اطمینان حاصل کنید که چیدمان لباس کاملاً صحیح است ، تا به یک اثر پوششی کاملاً ایده آل برسید. در مقایسه با لباس های معمولی موجود در بازار ، سبک ها و الگوهای ساخته شده مطابق با نیاز مشتری در ساخت بسیار نفیس و سبک کلاسیک تر است که می تواند تقاضای بازار را برآورده کند.


زمان ارسال: 25 تا 2021 مارس